fbpx
Tag

Relative Strength

Browsing

วันนี้ต่อกันเลยในตอนที่ 2 ของวิธีการเล่นหุ้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการใช้หลักของค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (Relative Strength) โดยเฮียโจ Joe Fahmy เช่นเคย ในตอนนี้เขาจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างหลายๆแบบ และเน้นย้ำถึงหลักแนวคิดสำคัญในการเล่นหุ้นของเขาครับ

บทความชิ้นนี้จะสรุปถึงผลการวิจัยและหลักฐานการทดลองเกี่ยวกับค่า Relative Strength จากที่ต่างๆ และแนวทางในการใช้มันคัดกรองหุ้นให้กับเรา ผมเชื่อว่าหากได้นำไปใช้ร่วมกับระบบในการหาจังหวะซื้อขาย (Trigger หรือ Entry System) ของพวกเราแล้ว ปัญหาที่ว่าหุ้นเกิดสัญญาณพร้อมๆกันหลายๆตัวจะเลือกตัวไหนดี ก็น่าที่จะทุเลาลงมาเป็นอย่างมาก และน่าจะทำให้สามารถเลือกหุ้นเล่นได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ