Tag

Relative Strength

Browsing

วันนี้ต่อกันเลยในตอนที่ 2 ของวิธีการเล่นหุ้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการใช้หลักของค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (Relative Strength) โดยเฮียโจ Joe Fahmy เช่นเคย ในตอนนี้เขาจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างหลายๆแบบ และเน้นย้ำถึงหลักแนวคิดสำคัญในการเล่นหุ้นของเขาครับ

หลังจากที่ผมได้ทำการอัพโหลดตารางจัดอันดับความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในตลาดหุ้นไปนั้น พบว่ามีหลายๆคนที่สนใจและชื่นชอบ แต่ยังมีความสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันในหลายๆเรื่อง ผมจึงได้นำเรื่องประวัติความเป็นมาและแนวคิดของมันมาให้อ่านกันคร่าวๆเป็นครั้งแรกกันครับ