fbpx
Tag

Rinen

Browsing

“ริเน็น” คำเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งช่วยผลักดันให้บริษัทกว่า 3,113 บริษัทในประเทศญี่ปุ่นสามารถที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเป็น 100 ปี จนกลายเป็รประเทศซึ่งมีธุรกิจอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก! โดยในวันนี้ผมจะขอถ่ายทอดแนวคิดของ “ริเน็น” จากคำแนะนำของ อ. เกตุวดี Marumura เพื่อให้พวกเราได้นำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจและการลงทุนกันครับ