fbpx
จิตวิทยาการลงทุน

ว่าด้วยเรื่องของกำไรคาดหวัง Expectancy : The Holy Grail of Trading

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

หุ้นกำไรคาดหวัง บริหารเงินทุน Money Management เก็บตกว่าด้วยเรื่องของ “กำไรคาดหวัง หรือ Expectancy” จากระบบการลงทุนของเรา

ในการที่จะอยู่รอดจากการเก็งกำไรในตลาดหุ้นนั้น มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับสมการคณิตศาสตร์บางชนิด เพื่อที่จะเพิ่มพูนศักย์ภาพของการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวของคุณ ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของค่าความคาดหวัง โดยเรามักจะเรียกมันในวงการเก็งกำไรว่าค่า “กำไรคาดหวัง หรือ Expectancy” นั่นเอง

 

 

 

แล้วอะไรคือ “กำไรคาดหวัง” น่ะหรือ?

ความหมายของค่ากำไรคาดหวังหรือ Expectancy (โดย Van Tharp Institute) ถูกอธิบายไว้ดังนี้

“ระบบการลงทุน (Trading System) แต่ละรูปแบบนั้น สามารถที่จะจำแนกหรือบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของมันได้ โดยการวิเคราะห์ถึงผลของค่า “R” (ผลกำไรขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงเริ่มต้น) ที่ระบบการลงทุนนั้นๆได้ปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ดังนั้น “กำไรคาดหวัง หรือ Expectancy” จึงสามารถอธิบายอย่างง่ายๆได้ว่า มันคือค่าเฉลี่ยของค่า “R” ที่มันได้ให้ออกมาในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเอง”

จากประโยคที่คุณได้อ่านนั้นบอกให้เรารู้ว่า ก่อนที่เราจะสามารถเข้าใจถึงค่า “Expectancy” ได้นั้น เราจึงต้องทำความเข้าใจถึงค่า “R-multiple” เสียก่อน และนี่คือความหมายของมัน

“R-multiples” คือ อัตราส่วนของผลกำไรหรือขาดทุน จากความเสี่ยงเริ่มต้นที่คุณได้กำหนดเอาไว้”

ยกตัวอย่างเช่น

หากคุณต้องการที่จะเข้าซื้อหุ้น ABC ในขณะนี้

และคุณได้ทำการเข้าซื้อหุ้น ABC เป็นจำนวน 100 หุ้นที่ราคา 10 ดอลลาร์

โดยที่คุณได้ทำการตั้งจุดขาดทุนไว้ที่ราคา 9 ดอลลาร์

ดังนั้น หากราคาหุ้นตกลงมาถึงที่ราคา 9 ดอลลาร์ คุณจะทำการขายหุ้น ABC ทิ้งทั้งหมด โดยยอมรับการขาดทุนเป็นเงิน 100 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป คุณได้ทำการขายหุ้นไปที่ราคา 13 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นกำไร 300 ดอลลาร์ออกมา

จากตัวอย่างที่คุณเห็นนี้ จะเห็นได้ว่า หากว่าราคาของหุ้นตกลงมา เราจะทำการขายหุ้น ABC ออกไปที่ราคา 9 ดอลลาร์/หุ้น ดังนั้น ความเสี่ยงเริ่มต้นของเรา (Initial Risk= “R”) จึงเท่ากับเงินจำนวน 100 ดอลลาร์ หรือ R = $100 นั่นเอง โดยผลสรุปที่ออกมาจากการเก็งกำไรครั้งนี้ก็คือ เราได้ทำการขายหุ้นไปที่ราคา 13 ดอลลาร์/หุ้น คิดเป็นกำไร 300 ดอลลาร์ หรือเทียบเท่ากับกำไร +3R นั่นเอง (300/100) ในทางกลับกันนั้น หากผลที่ออกมาคือเรากลับขาดทุนเป็นเงิน 200 ดอลลาร์ นั่นจะทำให้เรามีการขาดทุนเท่ากับ -2R ขึ้นมาแทน (คุณอาจสงสัยว่า ทำไมเราถึงขาดทุน -2R ทั้งๆที่เราได้วางแผนที่จะตัดขาดทุนที่ -1R เท่านั้น? คำตอบนั้นมีได้หลายสาเหตุ เช่น บางทีราคาของหุ้นอาจเปิดกระโดดข้ามราคาที่เราตั้งไว้ลงมา หรืออาจเกิดจากการดีเลย์ของคำสั่งขาย เมื่อทำการขายจริงๆ)

ในขณะนี้ เมื่อเราได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่า ค่าความเสี่ยงเริ่มต้นหรือค่า “R” นั้นคืออะไร เราจะกลับมามองย้อนกลับไปพูดถึงสมการของค่า “กำไรคาดหวัง” กันอีกครั้ง โดยที่ Dr. Van Tharp ได้อธิบายมันเอาไว้อย่างง่ายๆว่า

“ค่ากำไรคาดหวัง หรือ Expectancy นั้น คือค่าเฉลี่ยของค่า “R” ที่คุณคาดหวังจากระบบการลงทุน ภายใต้การซื้อ-ขายในหลายๆครั้ง หรือพูดอีกอย่างก็คือ ค่า Expectancy จะบอกให้คุณรู้ว่า คุณจะสามารถคาดหวังถึงกำไรจากการซื้อ-ขายหุ้นโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งได้มากเท่าไหร่ โดยคิดเทียบเป็นอัตราส่วนจากความเสี่ยงเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์”

ยกตัวอย่างเช่น

———————————————————————————————————————————————————–

ราคาซื้อ จุดตัดขาดทุน ค่า “1R” ราคาขายที่เกิดขึ้นจริง กำไร/ขาดทุน
Trade 1 $50.00 $45.00 $5.00 $60.00 +2R
Trade 2 $22.00 $20.00 $2.00 $16.00 -3R
Trade 3 $100.00 $80.00 $20.00 $300.00 +10R
Trade 4 $79.00 $70.00 $9.00 $70.00 +1R
กำไรสุทธิ +8R
ค่า Expectancy (เฉลี่ย=8R/4) +2R

———————————————————————————————————————————————————–

ตารางผลการลงทุน โดยมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง

กำไรคาดหวัง บริหารเงินทุน หุ้นเราจะเห็นได้ว่า หลังจากการซื้อ-ขายทั้งหมด 4 ครั้งจบลง เราสามารถที่จะบอกได้ว่าระบบการลงทุนนี้ มีค่า Expectancy อยู่ที่ +2R หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละครั้งของการซื้อ-ขาย เราจะมีกำไรโดยเฉลี่ยเท่ากับสองเท่าของความเสี่ยงเริ่มต้น หรือ 2R ในแต่ละครั้งนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผลการคำนวณจะบอกให้เรารู้ว่า นี่คือระบบการลงทุนที่มีค่า Expectancy เป็นบวก แต่การสรุปค่าของมันจากการซื้อ-ขายเพียงแค่ 4 ครั้งนั้นถือว่าน้อยจนเกินไปมากๆ ซึ่งที่จริงแล้วนั้น มันควรที่จะถูกคำนวณจากการซื้อ-ขายอย่างน้อย 50-100 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่า Expectancy ที่ได้ออกมานั้นมีความเสถียรและแม่นยำจริงๆ

ในตอนนี้ เมื่อเราได้เข้าใจถึงค่า “R” และค่า “Expectancy” อย่างชัดเจนแล้วนั้น เราควรที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า อะไรคือสิ่งที่เราควรเพ่งความสนใจไปที่มันจริงๆ หากเราต้องการที่จะทำการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการลงทุนของเราต่อไป และนี่คือสมการของค่ากำไรคาดหวังหรือ Expectancy ในอีกรูปแบบหนึ่ง :

Expectancy=(Winning Probability x Average Win)-(Losing Probability x Average Loss)

โดยที่

Winning Probability (WP) = ความน่าจะเป็นที่จะได้กำไร

Average Win (AW) = ขนาดของกำไรโดยเฉลี่ย (กำไรทั้งหมด/จำนวนครั้งที่ได้กำไร)

Losing Probability (LP) = ความน่าจะเป็นที่จะขาดทุน (กำไรทั้งหมด/จำนวนครั้งที่ขาดทุน)

Average Loss (AL) = ขนาดของการขาดทุนโดยเฉลี่ย

จากตัวอย่างในระบบที่แล้วนั้น เราจะมี Winning Probability ที่ 2/4 ครั้ง (0.50) โดยมี Average Win เท่ากับ 12R/2R (6R) และเราจะมี Losing Probability เท่ากับ 2/4 ครั้ง (0.50) โดยมี Average Loss เท่ากับ -4R/2 (2R) นั่นเอง ดังนั้น

Expectancy = (0.5 x 6R)-(0.5 x 2R) = 3R-1R = 2R

( *เราสามารถใช้สมการนี้หากำไรโดยเฉลี่ยต่อครั้งคิดเป็นจำนวนเงินก็ได้ หรือคิดเป็นอัตราส่วน R-multiple ก็ได้เช่นกัน โดยแปลงกำไร-ขาดทุนแต่ละครั้งให้ออกมาเป็นค่า “R” ก่อนนั่นเอง)

สรุป : เราจะเห็นได้ว่า มีตัวแปรหลักๆอยู่ 4 ตัวที่มีผลต่อค่ากำไรคาดหวังของเรา เราจึงควรที่จะให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มพูลประสิทธิภาพของค่ากำไรคาดหวังหรือ Expectancy ของเรา โดยเรามีทางเลือกดังนี้

1.เพิ่มความน่าจะเป็นที่จะได้กำไรของระบบ (Winning Probability)

2.เพิ่มอัตราส่วนขนาดของกำไรต่อความเสี่ยง (+R)

3.ลดความน่าจะเป็นที่จะขาดทุน (Losing Probability)

4.ลดอัตราส่วนขนาดของการขาดทุนต่อความเสี่ยง (-R)

และนี่คือตัวแปรทั้ง 4 ตัว ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Holy Grail ที่แท้จริงของระบบการลงทุนของเรา จงพยายามที่จะปรับตัวเลขเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เพราะการเก็งกำไรนั้น แท้จริงแล้วมันเกี่ยวกับการที่ว่า เราจะสามารถควบคุมตัวแปรเหล่านี้ได้ดีเพียงใดนั่นเอง

แมงเม่าคลับ.คอม หนังสือหุ้นน่าอ่าน, วิธีการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, จิตวิทยาการลงทุน และการบริหารเงินทุน Money Management

ถ้าเห็นว่าบทความไหนมีประโยชน์ เพื่อนๆสามารถที่จะนำบทความไปแปะเพื่อแบ่งปันได้โดยไม่มีปัญหา แต่ยังไงขอแรงช่วยลิงค์อ้างอิงกลับมาที่แมงเม่าคลับกันหน่อยนะครับ :D หมายเหตุ : สำหรับการแปะลิงค์ใน Pantip.com ช่วยใส่ Link ให้เป็น http://www.mangmaoclub.com เพื่อให้แปะลงไปได้โดยไม่ Error ขอบคุณครับ :)