fbpx
Tag

บัวหลวง The Stock Master

Browsing

หลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปช่วยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกับผู้เข้าแข่งขัน The Stock Master ทั้ง 28 คนมา 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมานั้น นี่คือข้อผิดพลาดบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นกับกับผู้เข้าแข่งขันบางส่วนซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนครับ