fbpx
Tag

ทฤษฎีผลประโยชน์

Browsing

หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังสนใจในทฤษฎีผลประโยชน์ในตลาดหุ้น และกําลังเข้าใจผิดว่าทฤษฎีผลประโยชน์หรือ Contrarian Investing นั้นจะต้อง คอยพยายามซื้อสวนเมื่อหุ้นตกและเทขายเมื่อหุ้นขึ้น หรือกําลังคิดว่ากลยุทธ์การ เก็งกําไรตามแนวโน้มแบบ Trend Following คือกลยุทธ์แบบตามแห่แล้วล่ะก็ ผมคงจะต้องบอกว่าคุณกําลังเข้าใจในสิ่งต่างๆผิดไปอย่างมาก และนี่ก็คือสาเหตุและประเด็นอันน่าสนใจที่ผมต้องการจะพูดถึงในบทความพิเศษชิ้นนี้ครับ