Tag

ค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์

Browsing

หลังจากที่ผมได้ทำการอัพโหลดตารางจัดอันดับความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆในตลาดหุ้นไปนั้น พบว่ามีหลายๆคนที่สนใจและชื่นชอบ แต่ยังมีความสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันในหลายๆเรื่อง ผมจึงได้นำเรื่องประวัติความเป็นมาและแนวคิดของมันมาให้อ่านกันคร่าวๆเป็นครั้งแรกกันครับ