fbpx
Latest Posts:
Search for:
MangmaoTalk 2019 : Money & Risk Management

ปิดประตูเจ๊ง เร่งกำไร! ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารเงินทุนและการจัดการความเสี่ยง เพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแบบจัดเต็ม! ซึ่งมีเนื้อหาที่คุณจะไม่สามารถหาได้จากหนังสือหรืองานสัมมนาใดๆ!!

พบกันวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสยามกลการ ห้องสัมมนาใหญ่ Auditorium

Slider

มนสิช จันทนปุ่ม (มด) นักลงทุนสไตล์ Quantitative & Systematatic Investing

 • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แมงเม่าคลับ (www.mangmaoclub.com)
 • บริษัทวิจัยออกแบบกลยุทธ์การลงทุนสยามควอนท์ (www.siamquant.com)
 • วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาด้านการลงทุนให้กับสมาคมและบริษัทชั้นนำต่างๆตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น Chaloke.com, บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง, บริษัทหลักทรัพย์ออสซิริส, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลธ์, E-Finance, StockRadars และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาด้านการลงทุนให้กับสมาคมและบริษัทชั้นนำต่างๆตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น Chaloke.com, บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง, บริษัทหลักทรัพย์ออสซิริส, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลธ์, E-Finance, StockRadars และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เริ่มต้นการลงทุนในช่วงปลายตลาดขาขึ้นปี ค.ศ. 2003 จนได้รับบทเรียนการขาดทุนที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาหาความรู้ในการลงทุนอย่างจริงจัง
 • ก่อตั้งเว็บไซต์แมงเม่าคลับ (mangmaoclub.com) เพื่อแบ่งปันความรู้ในการลงทุน ในปี ค.ศ. 2009
 • แปลหนังสือ “ถอดรหัสเซียนหุ้น กุญแจแห่งการเก็งกำไรของลิเวอร์มอร์” ในปี ค.ศ. 2012
 • งานวิจัยและงานสัมมนาใหญ่ “MangmaoTalk 2012 : Super Trend” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน
 • งานวิจัยและงานสัมมนาใหญ่  “MangmaoTalk 2013 : Inside Trend Following” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 ท่าน
 • ก่อตั้งบริษัทวิจัยออกแบบกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ SiamQuant ในปี ค.ศ. 2014
 • งานวิจัยและงานสัมมนาใหญ่ Mangmao Talk 2015 : จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 ท่าน
 • เข้าเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยออกแบบกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต (TNS Security) ในปี 2015
 • เขียนหนังสือ “แมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบ” ซึ่งกลายเป็น SE-ED Best Seller No.1 ในปี ค.ศ. 2015
 • ริเริ่มการจัดงานสัมมนาด้านการลงทุนเชิงปริมาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก SiamQuant Conference 2015 ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 10 ท่าน และผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 900 คน จนก่อให้เกิดกระแสด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Trading ขึ้นในประเทศไทย ค.ศ. 2015
 • ผลักดันการวิจัยสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานและชุดเครื่องเพื่อการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Fundamental Time Series) สำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ค.ศ. 2015
 • ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนา QuantCon โดย Quantopian.com ที่ New York และงานประชุมผู้ถือหุ้น Birkshire Hatthaway ของ Warren Buffett ในปี ค.ศ. 2018
 • ผู้นำและผลักดันในการวิจัยออกแบบกลยุทธ์การลงทุน 10X ของกองทุนส่วนบุคคล 10X ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท SiamQuant และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลธ์ (AWAM) ในปี ค.ศ. 2019

เนื้อหางานสัมมนางาน MangmaoTalk 2019

ช่วงเช้า : 9:30-12:30 น.

 • ความสำคัญและผลกระทบของ Money & Risk Management ซึ่งมีต่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว จากหลังฐานในทางสถิติและการลงทุนจริง
 • หน้าที่ของ Money & Risk Management Model ในกระบวนการลงทุน
 • เทคนิคการบริหารเงินทุน (Money Management | Position Sizing)
 • นิยามของหลักการบริหารเงินทุน (หลักการบริหารหน้าตัก)
 • Statistica Edge และ SQN กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้หลักการบริหารเงินทุน
 • รูปแบบของกลยุทธ์การเดิมพัน และความเกี่ยวข้องกับหลักการบริหารเงินทุน
 • ผลกระทบของกลยุทธ์การเดิมพันแบบ Martingale และ Anti-Martingale จากผลการวิจัย Backtest กับข้อมูลในตลาดหุ้นไทย
 • Random Outcome และกฎของความเท่าเทียมในการกำหนดขนาดการลงทุนในแต่ละครั้ง
 • Risk of Ruin ขนาดการลงทุนและโอกาสในการหมดตัว
 • Re-investment V.S. Non Re-Investment และผลกระทบต่อการบริหารเงินทุน
 • รูปแบบของเงินทุน และคำแนะนำในการเลือกใช้รูปแบบของเงินทุน (Equity Model)
 • เทคนิคการบริหารเงินทุน และการคำนวณขนาดการลงทุน (Position Sizing) รวมถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ใช้สอยของเทคนิคแต่ละรูปแบบ อาทิเช่น Discrete Model, Equity Based Model, Risk Based Model และอื่นๆ
 • ผลกระทบของการปรับใช้หลักการบริหารเงินทุนในรูปแบบต่างๆเปรียบเทียบกัน โดยอ้างอิงจากผลวิจัย Backtest กับข้อมูลในตลาดหุ้นไทย

ช่วงบ่าย : 14:00-17.00 น.

 • เทคนิคการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • นิยามของหลักการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ
 • ประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
 • “จังหวะ” ของการประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน (Timing of Risk Management Techniques)
 • เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Prevention & Control) ตามจังหวะและช่วงเวลาต่างๆในการลงทุน อาทิเช่น Smart Diversification, Scaling-In & Out, Correlation Control, Group Control และ Portfolio Heat
 • ผลกระทบของการปรับใช้หลักการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆเปรียบเทียบกัน โดยอ้างอิงจากผลวิจัย Backtest กับข้อมูลในตลาดหุ้นไทย
 • Case Studyในการผสมผสานเทคนิคการบริหารเงินทุนและการจัดการความเสี่ยงแต่ละรูปแบบเข้าด้วยกัน (MM Models Combination) โดยแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการนำเอากลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบหนึ่ง มาทำการพัฒนาต่อยอดในส่วนของ Money & Risk Management Model เพื่อเป็นกรณีศึกษาถึงผลกระทบในการนำหลักการต่างๆไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน
 • เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Money & Risk Management ที่มักถูกสงสัย  และรูปแบบการบริหารเงินทุนของนักลงทุนชื่อดังต่างๆ เช่น Required Capital, Kelly Criterion, Risk Parity และอื่นๆ
 • จิตวิทยาการลงทนและเคล็ดลับในการเริ่มต้นปรับใช้หลักของ Money & Risk Management สำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลโดยทั่วไป
 • เปิดประเด็นถาม-ตอบ สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

วันเวลาและสถานที่จัดงานสัมมนา (จำกัดไม่เกิน 300 ที่นั่ง)

ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน. ที่อยู่, 891/1 ชั้น 5, อาคารสยามกลการ ถ.พระราม1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนาเต็มวัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

ผ่อนชำระ 3 เดือน
฿5,250
สิทธิในการเข้าร่วมงานสัมมนา
ชุดเอกสารประกอบการสัมมนา
บุฟเฟต์อาหารกลางวัน + ผลไม้ + 2 เบรค
สำรองที่นั่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ : 092-8607206

Facebook Messenger : m.me/mangmaoclub

Facebook Fanpage : www.facebook.com/mangmaoclub