ร่วมงานกับผมและ SiamQuant

ด่วน!! ประกาศรับสมัครทีมงาน SiamQuant เพิ่มเติม 5 ตำแหน่ง รวมถึงขยายเวลาการรับสมัครในรอบนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2016 (สัมภาษณ์สดรอบแรกวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มกราคมนี้)

ประกาศ!! SiamQuant สยามควอนท์ : จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ ( แมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น ) เปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มเติม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนการลงทุนอย่างเป็นระบบของนักลงทุนไทยในปี 2016 ที่กำลังจะมาถึงนี้!!!โดยเรากำลังเปิดรับตำแหน่งต่างๆ เพิ่มเติม 5 ตำแหน่งดังนี้ครับ

1. Product/Project Manager (Full-Time) 1 ตำแหน่ง

2. Digital Marketing and Sell Manager (Full-Time) 1 ตำแหน่ง

3. Accounting and Administration Officer/Manager (Full-Time) 1 ตำแหน่ง

4. Quantitative Database Developer (Full-Time) 1 ตำแหน่ง

5. Quantitative Trading Researcher/Developer (Full-Time) 1 ตำแหน่ง

ใครที่สนใจขอให้อ่านรายละเอียดงานด้านล่างก่อน และส่ง Email จ่าหน้าตาม ตำแหน่ง + Resume : เช่น General-Digital Manager Resume : โดยแนะนำตัวเองและ Portfolio เกี่ยวกับผลงานต่างๆที่เคยทำ รวมถึงเงินเดือนคาดหวังมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 8 มกราคม 2016 นี้นะครับ (งาน Full-Time แต่ไม่จำเป็นต้องเข้า Office ตลอด) ซึ่งหลังจากที่ผมและทีมได้พิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้นแล้ว ผมจะติดต่อและส่งรายละเอียดของงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ

http://mangmaoclub.com/join-us/

-——————–

คุณสมบัติพื้นฐานในการร่วมทีม SiamQuant

 • ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น (สำคัญมากๆกับงานที่จะทำครับ)

 • มีความมุ่งมั่นพยายาม ไฟแรงสูง และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอ

 • มีความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบที่จะจบงานให้ได้ตามกำหนด

 • ยืดหยุ่น ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานในวันหยุด หรืองานดึกๆเร่งๆได้ไม่มีปัญหา

 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมแหวกแนวได้เสมอ

 • รู้จักการทำงานเป็นทีม อารมณ์ดี มีมารยาท มีน้ำใจ เป็นมิตร เข้ากับคนง่ายและรักพวกพ้อง

 • *** รักสัตว์ และอ่านแมงเม่าคลับเป็นประจำ ***

-——————-

Product/Project Manager (1 ตำแหน่ง)

Difference-Between-Product-Project-Manager_v3-1024x834

product-manager-good-product-manager-product-manager-job-description-5-638

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :

บริหารจัดการ, ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนาผลิตภันฑ์/บริการ รวมถึงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริง โดยอาศัยแนวคิดแบบ Lean Startup/Product Management

ผลงานคาดหวัง :

 • บริหารจัดการผลิตภันฑ์/บริการ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆของบริษัท SiamQuant

 • การสร้างระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยแนวคิดแบบ Lean Startup/Product Management

 • ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนาผลิตภันฑ์/บริการ รวมถึงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อแวดวงการลงทุนของประเทศไทย

 • สร้างทีมพัฒนาพัฒนาผลิตภันฑ์/บริการ รวมถึงนวัตกรรมของบริษัท SiamQuant

ทักษะและความสามารถหลักที่จำเป็น :

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของนักลงทุนไทย

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ, นวัตกรรม และเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างเป็นระบบต่างๆ

 • ความรุ้และความเข้าใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ ในตลาดและตราสารประเภทต่างๆ

 • ความสามารถในการบริหารจัดการ, ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนาผลิตภันฑ์/บริการ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริง โดยอาศัยกระบวนการแบบลีน (Lean Startup Product Management – Build, Measure and Learn Cycle)

 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการด้านสำนักงานต่างๆในลักษณะของ Online-Cloud Service เช่น Google Doc, Sheet, Presentation, Drive รวมถึง Online Project Management Software ต่างๆ เช่น Basecamp, Trello หรือ Github

หมายเหตุ : หากมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางสถิติ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และความสามารถในการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น เช่น Python, R หรือ Amibroker ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-——————-

Digital Marketing and Sell Manager (1 ตำแหน่ง)

Modernmarketer

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :

บริหารจัดการบริหารจัดการ, ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์/แคมเปญจน์ด้านการตลาด โดยเฉพาะในรูปแบบของ Digital Marketing ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักลงทุนไทยในวงกว้าง รวมไปถึงการสร้างการเติบโตของยอดขายให้บริษัทเพื่อก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลงานคาดหวัง :

 • บริหารจัดการบริหารจัดการ, ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์/แคมเปญจน์ด้านการตลาด โดยเฉพาะในรูปแบบของ Digital Marketing ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักลงทุนไทยในวงกว้าง

 • บริหารจัดการบริหารจัดการ, ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์/แคมเปญจน์ด้านการขาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • สร้างระบบการทำงานด้านการตลาด, การประชาสัมพันธ์ และการขาย

 • สร้างทีมงานด้านการตลาด, การประชาสัมพันธ์ และทีมขายของบริษัท SiamQuant

ทักษะและความสามารถหลักที่จำเป็น :

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของนักลงทุนไทย

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์/แคมเปญจน์ด้านการตลาด โดยเฉพาะสื่อ Online ประเภทต่างๆในลักษณะของการทำ Digital Marketing เช่น E-mail Marketing, Content Marketing, Viral Marketing, Growth Hacking และอื่นๆ

 • ความรุ้และความเข้าใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ ในตลาดและตราสารประเภทต่างๆ

 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำการตลาด Online ต่างๆ เช่น WordPress, Google Analytics, Facebook Fanpage, Twitter, Google Fanpage หรือ Line

 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการด้านสำนักงานต่างๆในลักษณะของ Online-Cloud Service เช่น Google Doc, Sheet, Presentation, Drive รวมถึง Online Project Management Software ต่างๆ เช่น Basecamp, Trello หรือ Github

 • ความสามารถในการบริหารจัดการบริหารจัดการ, ค้นคว้า, สร้างสรรค์, ออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์/แคมเปญจน์ด้านการตลาด โดยเฉพาะสื่อ Online ประเภทต่างๆ

หมายเหตุ : หากมีความสามารถในการสื่อสารและการทำสื่อ Online ในลักษณะต่างๆ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมการทำกราฟฟิคเบื้องต้นต่างๆ เช่น Infographic, Video clip, Blogging จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-——————-

Accounting and Administration Officer/Manager (1 ตำแหน่ง)

Screen-Shot-2014-01-29-at-11.32.26-AMinfographic_administrative_and_accounting_manager_push

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :

บริหารงานและสร้างระบบงานด้านการบัญชี, ดำเนินงานด้านธุรการ รวมถึงร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในบริษัทให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลงานคาดหวัง :

 • ดำเนินการเก็บรวบรวม, ตรวจสอบ และจัดทำระบบบัญชีของบริษัท

 • ดำเนินการและจัดทำระบบงานด้านธุรการของบริษัท

 • ร่วมวางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในบริษัท

 • ร่วมสร้างทีมงาน ด้วยการอำนวยความสะดวกและประสานงานต่างๆให้กับทีมงาน SiamQuant

ทักษะและความสามารถหลักที่จำเป็น :

 • ความรุ้และความเข้าใจในการบันทึก, รวบรวม, ตรวจสอบ และจัดทำระบบบัญชี

 • ความรู้และความเข้าใจในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียดรอบคอบ

 • ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล, เป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์

 • ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงานด้านการบัญชีแบบ Online ต่างๆ

 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการด้านสำนักงานต่างๆในลักษณะของ Online-Cloud Service เช่น Google Doc, Sheet, Presentation, Drive รวมถึง Online Project Management Software ต่างๆ เช่น Basecamp, Trello หรือ Github

 • ความสามารถในการจัดงาน Events ต่างๆได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ : หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนแบบ Fundamental – Value Investing และมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมในการทดสอบระบบการลงทุนเบื้องต้น เช่น Amibroker, R, Python รวมถึงสามารถใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์และ Social Medias เช่น WordPress, Facebook Fanpage, Line หรือมีความสามารถด้านการทำ Graphics ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-——————-

Quantitative Database Developer/Admin (1 ตำแหน่ง)

dba-infographic

data-architect-infographic

data-engineer-infographic

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :

บริหารงานค้นคว้า, วิจัย, พัฒนา และออกแบบระบบฐานข้อมูลของตลาดหุ้นรวมถึงตราสารต่างๆทั่วโลก เพื่อสร้างชุดฐานข้อมูลในลักษณะที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนต่อการวิจัยกลยุทธ์/ระบบการลงทุน

ผลงานคาดหวัง :

 • จัดทำระบบฐานข้อมูล SiamQuant Data Hub ด้วยการค้นคว้า, รวบรวม, จัดระเบียบ และสร้างฐานข้อมูล รวมถึงตัวส่งข้อมูลทั้งแบบ Time Series และ Non Time Series ในตลาดหุ้นและตราสารต่างๆทั่วโลก ให้อยู่ในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการวิจัยกลยุทธ์/ระบบการลงทุน

 • จัดทำระบบฐานข้อมูลคลังงานวิจัย SiamQuant White Paper Hub

 • จัดทำระบบฐานข้อมูลคลังงานออกแบบกลยุทธ์การลงทุน SiamQuant Strategy Hub

 • ร่วมสร้างทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทุนของบริษัท

ทักษะและความสามารถหลักที่จำเป็น :

 • ความรู้ความเข้าใจในการค้นคว้า, รวบรวม, จัดระเบียบ และสร้างฐานข้อมูล รวมถึงตัวส่งข้อมูลทั้งแบบ Time Series และ Non Time Series

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางสถิติเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ

 • ความรุ้และความเข้าใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ ในตลาดและตราสารประเภทต่างๆ

 • ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล, เป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์

 • ความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SQL, Python, R, และ PHP รวมถึงภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่อื่นๆ

หมายเหตุ : หากมีความรุ้และความเข้าใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ ในตลาดและตราสารประเภทต่างๆ และสามารถวิจัย-ออกแบบระบบการลงทุนด้วย Amibroker, Metastock, Python หรือ R ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-——————-

Quantitative Trading Researcher/Developer (1 ตำแหน่ง)

data-analytics-manager-infographic

mds

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :

บริหารงานค้นคว้า, วิจัย, พัฒนา และออกแบบระบบการลงทุนในตลาดหุ้นรวมถึงตราสารต่างๆ เพื่อสร้างชุดของระบบการลงทุนแบบมหภาค (Quantitative Trading Strategies Suite)  ซึ่งจะมีโอกาสก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด (Market Beating Return) และผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงที่สุด ตามเป้าหมายการลงทุนถูกที่กำหนดไว้

ผลงานคาดหวัง :

 • จัดทำคลังงานวิจัย SiamQuant White Paper Hub ด้วยการค้นคว้า, รวบรวม, จัดระเบียบ, ทดสอบ และสรุปประเด็นของงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนจากเอกสารต่างๆทั่วโลก

 • จัดทำคลังงานออกแบบกลยุทธ์การลงทุน SiamQuant Strategy Hub ด้วยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเชิงวิชาการต่างๆมาทดสอบ, ออกแบบ และพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดเป็นระบบการลงทุนต่างๆของทาง SiamQuant

 • ร่วมสร้างระบบการลงทุนแบบมหภาค (Quantitative Trading Strategies Suite) ขึ้นจากคลังระบบการลงทุนของ SiamQuant Strategy Hub ซึ่งจะมีโอกาสก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด (Market Beating Return) และผลตอบแทนที่เป็นบวก (Absolute Return) ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงที่สุด ตามเป้าหมายการลงทุนถูกที่กำหนดไว้

 • ร่วมสร้างทีมนักวิจัยกลยุทธ์/ระบบการลงทุนและระบบการควบคุมดูแลด้านการวิจัย

ทักษะและความสามารถหลักที่จำเป็น :

 • ความรุ้และความเข้าใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ ในตลาดและตราสารประเภทต่างๆ

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางสถิติเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ

 • ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล, เป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์

 • ความสามารถในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Python, R และ Amibroker

 • ความสามารถในการสร้างสรรค์และออกแบบระบบการลงทุนในลักษณะใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะที่แตกต่างออกไปจากตัวชี้วัด (Benchmark)

หมายเหตุ : หากมีความสามารถในการอธิบายและสื่อสารวิชาความรู้ต่างๆให้ออกมาเป็นภาษาคนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทที่ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ