fbpx
Latest Posts:
Search for:

1. ชำระค่าเข้าร่วมงานสัมมนา 5,250 บาท ด้วยการผ่อนชำระ เป็นเวลา 3 เดือนผ่านบัตรเครดิตของคุณ

2. แจ้งยืนยันการชำระค่าสัมมนา

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

เบอร์โทร

หลักฐานการโอนเงิน

3. รอรับการยืนยันจากทีมงานผู้จัดงานผ่านทาง E-Mail ของคุณ

หลังจากทีมงานผู้จัด MangmaoTalk 2019 ได้รับการยืนยันหรือแจ้งเตือนจากทางผู้ให้บริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบติดต่อกลับไปภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงครับ